Sanacija kanala

Najčešća tehnika sanacije bez iskopa za oštećen cjevovod i priključke je parcijalna sanacija ugradnjom stentova na oštećeno mjesto. Cilj te sanacije je popraviti oštećene dijelove cjevovoda te tako postići vodonepropusnost sustava.

Čišćenje kanala

Tvrtka raspolaže potrebnom opremom za visokotlačno i vakuumsko čišćenje sustava odvodnje. Budući da je jedan od glavnih uvjeta izvršenja CCTV inspekcije čistoća kanala, kanale je potrebno isprati prije snimanja. Uz ovu ulogu, visokotlačno čišćenje služi i za održavanje kanala te za ispiranje kanala prije sanacije.

Ispitivanje vodonepropusnosti i tlačna ispitivanja

Vodonepropusnost sustava odvodnje jedan je od temeljnih zahtjeva ispitivanja. Ispitivanje se može provoditi zrakom, vodom te se mogu posebno ispitivati pojedinačni spojevi. Tehnički laboratorij Pravica raspolaže svom potrebnom opremom za sve ispitne metode.  Tlačnim ispitivanjima ispituje se vodoopskrbni sustavi kao i tlačni sustavi odvodnje.

CCTV inspekcija

CCTV inspekcija kao metoda ispitivanja sustava odvodnje uključuje snimanje te kodiranje stanja sustava ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala, fotografiranjem te daljinski upravljanom CCTV kamerom. CCTV kamera temelji se na daljinski upravljinim robotima pomoću kojih ispitivači kodiraju stanje sustava odvodnje te se uočavaju sve nepravilnosti i oštećenja koja sprečavaju učinkovito funkcioniranje sustava odvodnje.